Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 7.2.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Helin ja Kallepekka Toivonen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kallepekka Toivonen ja  Heta Ravolainen-Rinne.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Silja Wahlsten esitteli sosiaalisen kuntoutuksen kilpailuttamista, Sannamari Nousiainen ja Olli Tolkki NHG:stä  palveluverkkoselvityksen tilannetta, Susanna Pitkänen hoitotarvikejakelun toimintamallin uudistamista, kotisairaalatoimintaa ja asumispalveluyksiköiden lääkäritukea sekä Päivi Tarsia, Erja Pentti, Susanna Pitkänen, Tiina Salminen ja Päivi Autere alustavia tilinpäätöstietoja.