Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Vuoden 2020 käyttösuunnitelma

KEUDno-2020-87

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvio sitoo palvelualuetasolla ja yhtymähallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta tulosaluetasolla kuitenkin siten, että Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus on yksi sitovuustaso.

Uuden, 1.2.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää palvelualueita alemman tason organisaatiosta. Kuntayhtymän organisaatiota muutetaan siten, että aiemmin omina tulosalueina olleet Vammaisten palvelut ja Kehitysvammaisten palvelut yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi, Vammaisten palveluiksi. Vastaavasti aiemmin erillisinä olleet Lastensuojelun avohuollon palvelut ja Lastensuojelun sijaishuollon palvelut yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi, Lastensuojelun palveluiksi. Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueen tulosalueen Ympärivuorokautiset ja kotona asumista tukevat lääketieteelliset palvelut nimi muutetaan Sairaalapalveluiksi. Käyttösuunnitelma on tehty uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2020 talousarvion tavoitteista. Taloudellisissa tavoitteissa sitovuustaso on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsausten aikataulussa neljännesvuosittain.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2020 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelualueet