Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tilinpäätös 2019

KEUDno-2020-252

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Vuoden 2019 tilinpäätöksen taloudelliset tiedot ovat valmistuneet. Yhtymävaltuuston joulukuussa 2019 hyväksymä muutettu talousarvio ylittyi n. 9,6 Me. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon ylitys oli n. 30,8 Me ja oman toiminnan ylitys n. 15,5 Me.

Tietopaketeittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tietopaketit ylittyivät n. 1 Me ja oman toiminnan tietopaketit n. 8,6 Me muutettuun talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuudet ylittyvät kaikissa muissa kunnissa Pornaisia lukuun ottamatta. Tarkemmat kuntakohtaiset maksusosuuksien ylitykset on esitetty liitteessä.

Tietopaketeittain tarkasteltuna ylityksiä oli kaikissa tietopaketeissa pl. vastaanottopalvelujen tietopaketti. Tietopakettikohtaista talousarviovertailua hankaloittaa kuitenkin se, että vuoden 2019 aikana kaikkia määrärahoja ei saatu  kohdennettua oikeille tietopaketeille eikkä talousarviossa tehty hallinnon vyörytystä samalla tavalla kuin toteutumassa.

Erikoissairaanhoidon kasvua vuodesta 2018 selittää HUS:lta saadun tiedon mukaan mm. palvelujen käytön lisääntymienn, kalliin hoidon potilaiden määrän kasvu sekä lähetteiden määrän kasvu.

Oman toiminnan kasvua selittää mm. kasvaneet asiakasmäärät esimerkiksi ikäihmisten ja lastensuojelun palveluissa, ostopalvelujen hintojen nousu sekä työvoiman vuokraus sijaisuuksiin. Lomapalkkavelan muutos aiheutti n. 3,6 Me:n kulukirjauksen vuodelle 2019. Näin suureen muutoksen ei osattu varautua.

Tilinpäätös tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi 17.3.2020. Varsinaisessa tilinpäätöskäsittelyssä analysoidaan tarkemmin taloudellista toteutumaa.

Yhtymähallitus päättää kuntalaskutuksen yksityiskohtaisista jakoperusteista, joihin on tehty pieniä tarkennuksia edelliseen käsittelyyn verrattuna.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen sekä hyväksyy vuoden 2019 kustannusten jakoperusteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Esittelijä ehdotti ennen asian käsittelyn aloittamista asian poistamista esityslistalta ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.