Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilapäislainapäätöksen tarkistaminen

KEUDno-2020-111

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt 13.12.2018 § 55, että kuntatodistusrahoitusta voi olla kerrallaan käytössä enintään 30 miljoonaa euroa yhdeltä tai useammalta rahoittajalta. Sopimus kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskemisesta on tehty Kuntarahoitus Oy:n kanssa.

 
Kuntayhtymän toiminnan vakiintuessa on ilmennyt, että maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvitaan kausittain suurempaa tilapäislainavaltuutusta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuuston 13.12.2018 § 55 päätöstä tarkistetaan siten, että kuntatodistusrahoitusta voi olla käytössä kerrallaan enintään 80 miljoonaa euroa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.