Yhtymähallitus, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

KEUDno-2020-271

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti 9.4.2019 § 49 hankkia yhden Hyvinkään kaupungin luovuttaman Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n (KUUMA ICT) osakkeen sidosyksikköaseman saavuttamiseksi. Tässä yhteydessä ei valittu yhtiökokousedustajaa.

Seuraava varsinainen yhtiökokous pidetään Keravan kaupungintalolla 29.4.2020 klo 13.00. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiökokousedustajaksi tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy, tietohallintojohtaja