Yhtymähallitus, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Sosiaaliohjaaja, 23.07.2019
§ 33 Yksilövalmentajan virka, 08.08.2019

Asumispalvelujen esimies, omat asumispalvelut
§ 1 Päätös valvonta-ateriaoikeudesta Tähkän palveluasumisyksikössä, 14.08.2019

Avopalvelujen hoitotyon esimies
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla pohjoisen alueen suun terveydenhuollon hoitotyön suorille alasille, 02.04.2019

Integraatiojohtaja
§ 2 KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN VALVONTAKOORDINAATTORIN REKRYTOINTI, 22.08.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies
Hallintopäätös:
§ 3 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Aronia Palvelut Oy, 05.07.2019
§ 4 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Merjan Kotipalvelu, 05.07.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Palveluohjaajan virkavalinta, 26.08.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 21 Kotihoidon leasingautojen hankinta, 02.07.2019
§ 35 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hoivates Oy, 05.07.2019
§ 36 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hetki Aikaa tmi M.Rissanen, 08.07.2019
§ 37 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hymyä ja Hyvää Oloa Oy, 08.07.2019
§ 38 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Sp-apu Oy, 08.07.2019
Hankintapäätös:
§ 32 Sävelsirkku -palvelun käytön laajentaminen ja laitteiston vuokraus, 02.07.2019
§ 33 Väliaikainen sopimus kotisiivouspalvelun hankinnasta Mäntsälän ja Pornaisten kunnan alueella, 03.07.2019
§ 34 Kauppapalvelun hankinta Mäntsälän ja Pornaisten alueen kotihoidon asiakkaille, 05.07.2019

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 171 Sopimus rekrytointipalvelun hankinnasta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Mediapu Oy:n välillä, 28.06.2019
§ 176 Kumppanuussopimus Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kesken, 04.07.2019
§ 177 Puitesopimus asiantuntijapalvelusta Mandatum Life Palvelut Oy:n ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kesken, 08.07.2019
§ 182 Tietopyyntö koskien potilastietoja Hyvinkää kaupunki, 10.07.2019
Hankintapäätös:
§ 170 Hankintapäätös Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän kuriiripalveluja koskevassa tarjouskilpailussa, 28.06.2019
§ 174 Navisec -Asiakasjärjestelmän toimitussopimus, 02.07.2019
§ 175 Palvelusetelien laskutus- ja tilitys- järjestelmän hankintasopimuksen väliaikainen jatkaminen PedConsos Oy:n kanssa, 02.07.2019
§ 178 Päätös Tuusulan erikoislääkäri konsultaatiosopimuksen väliaikaisesta jatkamisesta Lääkärikeskus Aava oy:n kanssa, 08.07.2019
§ 179 Päätös Tuusulan silmänpohjakuvausten ja konsultointipalvelusopimuksen jatkamisesta Lääkärikeskus Aava Oy:n kanssa, 08.07.2019
§ 181 Päätös Lasten ja koululaisten silmälääkäripalveluiden väliaikaisesta hankinnasta Tuusulan kuntalaisille Lääkärikeskus Aava Oy:ltä, 08.07.2019
§ 183 Päätös option käyttöönotosta sairaanhoitajien ja lähihoitajien sijaispalveluhankinnassa, 11.07.2019
§ 185 Mäntsälän vastaanottopalvelujen apulaisylilääkärin virkavalintapäätös, 07.08.2019
§ 186 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään/Tuusulan kunta, 13.08.2019
§ 188 Viihde-elektroniikka ja kodinkoneet, sitoutuminen Sarastia Oy:n tulevaan puitesopimukseen (KEUDno-2019-1125), 15.08.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 103 Tutkimuslupahakemus LAPE -Uusimaa hanke, Ketterä kokeilu EVA-huoltoriidat Terapeuttinen vanhemmuustyöskentely, 01.04.2019
§ 104 Raskausdiabeteksen hoidon seurannan jatkuminen synnytyksen jälkeen/kohderyhmänä Mäntsälän neuvolapalvelujen äitiyshuolto, 01.04.2019
§ 172 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Hoitotyön ajankäyttö Hyvinkään terveyskeskussairaalassa, 01.07.2019
§ 173 Tutkimuslupahakemus aiheeseen "Henkilöstökokemus itseohjautuvassa kotihoidon tiimissä", 01.07.2019
§ 180 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Tehostetun perhetyön palvelujen kehittäminen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä, 08.07.2019
§ 187 Tutkimuslupahakemus asiaan Tekoälypohjainen asiakasvirtoja kanavoiva Klink pro -asiakastyytyväisyys sovelluksen käytöstä ja asiakaskoksemus, 14.08.2019

Ymp.vrk ja kotona as. tukevien lääketieteellisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 3 Vainajan tietojen luovuttaminen, 27.06.2019

Lastensuojelun avohuollon esimies, Tuusula ja Mäntsälä
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkavalinta, 23.08.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
§ 20 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän rekrytointi Hyvinkään toimipisteeseen, 05.07.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 24 Koordinoivan esimiehen virkaan valinta-idän alue, 19.07.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Kotona asumista tukevien palvelujen päällikön viransijaisuus, 28.06.2019
§ 23 Virkojen siirtäminen Kotona asumista tukevien palvelujen tulosalueella, 08.07.2019
§ 27 Erityisasiantuntija virkavalinta, 14.08.2019

Palvelujohtaja, Miela
§ 15 Asumispalvelujen esimies, virkavalinta, 03.08.2019

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
§ 14 Täyttämättä jättäminen, 04.07.2019

Talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 16 Talous- ja hallintojohtajan toimivallan delegointi, 28.06.2019
§ 17 Laskujen hyväksymisoikeudet, 28.06.2019
§ 18 Laskujen hyväksymisoikeudet/palvelualueiden talouspäälliköt, 05.07.2019
§ 19 Tilapäislainan ottaminen, 06.08.2019

Tietohallintojohtaja
§ 39 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla tietohallintojohtajan suorille alaisille, 19.08.2019
Hankintapäätös:
§ 35 Palveluohjauksen toiminnallinen suunnittelu ja toiminnallinen määrittely, 01.07.2019
§ 40 Pegasos työasemalisenssien hankinta, 22.08.2019
§ 41 Wlan- verkko- ja AzureAD -konsultointi, 23.08.2019

Vammaisten palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Vammaisten palvelut, Järvenpään toimipiste, 09.07.2019
§ 8 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla vammaisten palveluissa., 23.07.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 17 Esinevahinkoa koskeva korvauspäätös, lohjennut hammas, 15.07.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.