Yhtymähallitus, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Laskutus- ja perintäohje

KEUDno-2019-1283

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Talouspalveluissa on valmisteltu kuntayhtymän laskutus- ja perintäohje.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat laskutus- ja perintäohjeen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksessä annettiin 15 Jaa-ääntä ja 5 Ei-ääntä, joten yhtymähallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että kohdassa  6  (Liikasuoritus tai muu virheellisesti tullut suoritus)  mainittu 25 euron raja poistetaan, jolloin kaikki asiakkaan maksamat liikamaksut palautetaan asiakkaalle ilman erillistä pyyntöä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänestettävä. Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattava Arto Järvisen esitystä äänestävät Ei.

Äänestystulokset

  • Jaa 15 kpl 75%

    Kallepekka Toivonen, Juha Virkki, Pauliina Naala, Aki Korpela, Annika Kokko, Anna Helin, Tapio Havula, Heta Ravolainen-Rinne, Eemeli Peltonen, Virpi Räty, Helinä Perttu, Arto Lindberg, Liljan-Kukka Runolinna, Kati Lepojävri, Mika Mäki-Kuhna

  • Ei 5 kpl 25%

    Maiju Tapiolinna, Sirkka Rousu, Paula Vilhunen, Erkki Laukkanen, Arto Järvinen

Tiedoksi

Osto- ja myyntilaskutiimi, Sarastia Oy, Kuntaperintä Oy