Yhtymähallitus, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelma.

KEUDno-2019-1289

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön 57 §:n mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet osana taloussuunnitelmaa.Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Poistosuunnitelmalla jaksotetaan tuloslaskelmaan kuluksi taseeseen kirjattavien pysyvien vastaavien ryhmiin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintameno. Meno jaksotetaan poistoina niille vuosille, jona hyödyke vaikuttaa toiminnassa tuotannontekijänä, joko tuloa tuottaen tai osana peruspalvelun tuottamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelman 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia Oy