Yhtymähallitus, kokous 3.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Hallintosäännön päivittäminen

KEUDno-2019-1284

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus päätti perustaa 25.9.2018  hallintosäännön päivittämistyötä varten ohjausryhmän ja nimesi siihen jäseniksi yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajiston.Yhtymävaltuusto hyväksyi 4.12.2019 kuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2019 alkaen ja päätti samalla, että hallintosäännön toimivuutta tarkastellaan uudelleen vuoden 2019 lopulla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus nimeää hallintosäännön päivittämistyön ohjausryhmään jäsenet. Kuntayhtymän johtaja oikeutetaan nimeämään työryhmän sihteerin.

Päätös

Yhtymähallitus nimesi ohjausryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston. Kuntayhtymän johtaja oikeutetaan  nimeämään työryhmän sihteerin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat