Yhtymähallitus, kokous 30.3.2022

§ 50 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Asiakasohjaajan virka, lapsiperheiden neuvonta ja sosiaalipäivystys, 11.03.2022
§ 9 Sosiaalityöntekijän virka, asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi, Järvenpää, 14.03.2022

kliinisten tukipalvelujen asiakkuuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Aivojen magneettikuvauspalvelut (MRI) pienhankinta Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut hankintapäätös KEUDno-2021-19476, 14.03.2022

asumispalvelujen esimies, ostopalvelut
§ 3 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/ Korsmalmin Hoitokoti 1-1, 18.03.2022

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
§ 24 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätös, Hoivapalvelu Hyvä Ystävä, 15.03.2022
§ 25 Henkilöstövuokrauspalvelun suorahankintapäätös, Kotiapu ja Hoivapalvelut Isla Oy, 15.03.2022
§ 26 Suorahankintapäätös henkilöstövuokrauspalvelusta, Henrivee Tmi, 15.03.2022
§ 27 Suorahankintapäätös henkilöstövuokrauspalvelusta, Pulssi Henkilöstöflow Oy, 15.03.2022

kuntayhtymän johtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 34 Tutkimuslupahakemus/ Kohtaamistaide-ryhmätoiminta sosiaalisessa kuntoutuksessa - asiakkaiden näkemyksiä, 11.03.2022

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Erityissosiaaliohjaajan virka, perhesosiaalityö Nurmijärvi, 15.03.2022

lastensuojelun päällikkö
§ 6 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun sijaishuolto, itä, 11.03.2022
§ 7 Sosiaalityöntekijan virka, lastensuojelun avohuolto Järvenpää (2kpl), 11.03.2022
§ 8 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun avohuolto Nurmijärvi, 14.03.2022

neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koordinoiva esimies
§ 1 Neuvolatyön esimiehen sijaistaminen, 11.03.2022

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 18 Ikäihmisten asumispalvelut, asiakaskohtaiset suorahankintapäätökset, hintojen tarkistaminen 1.3.2022 alkaen, 14.03.2022

sairaalapalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Lääkärin virkavalinta kotikuntoutus, 14.03.2022

tilahallintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Jatkettu vuokrasopimus Perheneuvola, Myllytie 1 Järvenpää, 16.03.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.