Yhtymähallitus, kokous 30.3.2022

§ 40 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 4.4.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mia Rundgrenin ja Jari Räsäsen.

Käsittely:

Käsittelyjärjestyksen osalta päätettiin, että §:n 40 jälkeen käsitellään kaksi katsausasiaa ja niiden jälkeen § 46, jonka jälkeen asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Katsausasioina käsiteltiin:

  • Kotikuntoutuksen kehittäminen, palvelujohtaja Susanna Pitkänen
  • Palveluasumisen palveluseteli, Tiina Salminen

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.