Yhtymähallitus, kokous 30.3.2022

§ 43 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2021

KEUDno-2021-10106

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 käyttösuunnitelman kokouksessaan 19.1.2021 § 11. Käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran, 21.12.2021 § 191.

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen aikataulussa. Liitteenä on esitetty käyttösuunnitelman toteutumisvertailu ajalta 1.1.-31.12.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.