Yhtymähallitus, kokous 30.3.2022

§ 48 Hallintojohtajan viran täyttäminen

KEUDno-2021-10116

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallitus päätti uuden hallintojohtajan viran perustamisesta 11.5.2021( §48) ja edellytti, että viran perustamisesta aiheutuva kustannus katetaan muualta kuntayhtymän toiminnasta. Virka täytettiin määräaikaisesti 1.9.2021-28.2.2022 hallituksen päätöksellä 22.6.2021 (§76). Hallintojohtajan hakuprosessin ollessa vielä kesken, määräaikaista täyttöä jatkettiin 15.2.2022 (hallitus §25) siihen asti, kunnes Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä haettavana oleva hallintojohtajan virka on vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu ryhtyy hoitamaan virkaa.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallintojohtajan virka on ollut haettavana 21.1.- 4.2.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän- ja TE-palvelujen sekä Kuntarekryn verkkosivuilla. Rekrytoinnissa hyödynnettiin myös some -markkinointia (LinkedIn ja Instagram). Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamistaito. Eduksi katsottiin kokemus julkishallinnon tehtävistä, muutosprosessin johtamisesta sekä hankinnoista. 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 24 hakijaa, joista yksi hakija perui hakemuksensa myöhemmin. Hallituksen puheenjohtaja valtuutti kuntayhtymänjohtajan ja henkilöstöjohtajan valitsemaan haastateltavat ja käymään haastattelut. Haastatteluun kutsuttiin aikaisemman kokemuksen ja ansiovertailun perusteella yhdeksän hakijaa, joista yksi perui haastattelun henkilökohtaisista syistä. Haastattelut suoritettiin 15. – 16.3.2022.

Yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa haastatelluista valittiin kolme henkilöä henkilöarviointiin. Yksi arviointiin valituista peruutti hakemuksensa ennen arviointia. Henkilöarviointiin osallistuivat oikeustieteen kandidaatti Tiina Ekholm ja oikeustieteen kandidaatti Petja Harakka.  

Hallintojohtajaksi hakeneiden henkilöiden hakemusten, haastatteluiden perusteella suoritetun ansiovertailun, henkilöarvioinnin sekä perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin henkilö hallintojohtajan virkaan on Petja Harakka ja hänen kieltäytymisensä varalle Tiina Ekholm.

Erityisesti julkishallinnon kokemuksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä hyvän lainsäädännön tuntemuksen ja henkilökohtaisten kykyjen ja ominaisuuksiensa perusteella Petja Harakka pystyy parhaiten hoitamaan hallintojohtajan virkaa. 

Henkilöstöjohtaja esittelee hakijavertailua kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää:

  • valita hallintojohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti Petja Harakan ja hänen kieltäytymisensä varalle oikeustieteen kandidaatti Tiina Ekholmin
  • hallintojohtajan viran hoito alkaa sopimuksen mukaan
  • päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
  • hallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta, jota ei Petja Harakan ottaessa viran vastaan toimeenpanna

Käsittely:

Petja Harakka poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom. 1 kohta "asianosaisjäävi")

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia toimi asian käsittelyn ajan pöytäkirjanpitäjänä.

        
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, HR