Yhtymähallitus, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

  

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 34 Nuorten verkkoauttamisen pilotti, 24.04.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.