Yhtymähallitus, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 3.10.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rainio, jaakko.rainio@hyvinkaa.fi

Yhtymähallitus päättää

  • että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta
  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.