Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 72 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 19 Väliaikainen sopimus psykofyysisen fysioterapian hankinnasta: Coronaria Contextia Oy, 10.05.2021
§ 20 Päätös ehdokasvalinnasta puheterapiapalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 10.05.2021

ylilääkäri, kotihoito, palliatiivinen hoito, geriatriset poliklinikat ja asumispalveluyksiköt, Keusoten kuntoutuskeskus
§ 3 Keusoten akuuttilääkevaraston lääketilaus/sopimus, 20.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Apulaisylilääkäri Laura Majanderille erityispätevyyslisä, 20.05.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies
Hallintopäätös:
§ 2 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Kehohoitola Tunne ja Mieli, 06.05.2021
§ 3 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Hoivapalvelu Hyvä Ystävä, 07.05.2021
§ 4 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Palveluneliö, 07.05.2021
§ 5 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Aarrehoiva Oy, 07.05.2021
§ 6 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Avustajasi C.B. Oy, 07.05.2021
§ 7 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Hetki Aikaa Tmi, 07.05.2021
§ 8 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Setlementti Louhela, 07.05.2021
§ 9 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Keski-Uudenmaan hoitoapu Tmi, 07.05.2021
§ 10 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Valhora Oy, 07.05.2021
§ 11 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Aino Kotihoitajat Järvenpää Oy, 07.05.2021
§ 12 Kotiapupalvelun palvalusetelituottajaksi hyväksyminen / Helmiina kotihoiva Oy, 07.05.2021

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 35 Johtavan asiantuntijan määräaikainen sijaisuus ajalla 26.4.2021-31.12.2023, 06.05.2021
§ 36 Koordinoivan esimiehen määräaikainen viransijaisuus ajalla 26.4.2021-31.12.2023, 06.05.2021

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 72 Uusi sopimus valtionavustuksen siirrosta (Rakenneuudistus-​hanke,​ Helsingin kaupunki,​ LASTERI), 11.05.2021
§ 73 Keusoten jäsenkuntien ja CGI Suomi Oy:n solmimien sopimusten vastaanottaminen siirtosopimuksin, 11.05.2021
Hankintapäätös:
§ 44 Asiantuntijapalveluiden hankinta, 06.05.2021
§ 71 PÄÄTÖS HANKINTAMENETTELYN KESKEYTTÄMISESTÄ, 10.05.2021
§ 74 Päätös Keusoten ja CGI:n välisen Henkilötietojen käsittelysopimuksen solmimisesta, 11.05.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 75 Tutkimuslupahakemus Hoitajien kokemuksia lean-ajattelusta ja lean-työkalujen käyttämisestä kuntayhtymässä, 11.05.2021
§ 76 Tutkimuslupahakemus/ matalan kynnyksen perhetyöpalvelu Hyvinkäälle - selvitys palvelun suunnittelun ja toteutuksen tueksi, 18.05.2021

sairaalapalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Erikoistuvan lääkärin virka, sairaalapalvelut, 10.05.2021

lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Suoraosto Puistolakoti Oy lastensuojelun avohuolto, 30.03.2021
§ 22 Lastensuojelun jälkihuollon suoraosto Väinö-Kaarina Koti Oy tuettu asuminen, 10.05.2021

asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Asiakasohjaajan virkavalinta, lasten ja nuorten palvelut, 06.04.2021
§ 15 Asiakasohjaajan virkavalinta, ikäihmisten palvelut, 18.05.2021
§ 16 Sosiaalityöntekijän virka, asiakasohjaus, lapsiperheiden palveluntarpeen arviointi, 19.05.2021

perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Ilmoitus Nuorten verkkoauttamisen pienhankinnasta suorahankintana/ Zoturi Oy, 10.05.2021

talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 9 Tilapäislainan ottaminen 20.5.-31.8.2021, 20.05.2021

tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Koulutuksien, tapahtumien ja osaamisen hallintaratkaisun kansallisen kynnysarvon ylittävän hankinnan ennakkoilmoitus  /eTaika Oy, 08.04.2021

tietohallintopäällikkö, asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut
§ 5 HUSLABin järjestelmämuutoksen aiheuttamat toimenpiteet Keusoten GFS-potilastietojärjestelmille, 12.05.2021
§ 6 Tarvittavia kansallisia- ja alueellisia muutos- ja asiantuntijatöitä Keusoten GFS-potilastietojärjestelmään, 12.05.2021

vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
§ 3 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Palveluneliö Oy, 29.04.2021
§ 7 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Palveluneliö Oy, 05.05.2021
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Housemed Oy Ab, 11.05.2021

viestintäpäällikkö
§ 1 Vastuullinen työnantaja 2021 - Hopeakumppanuus Oikotien kanssa, 07.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.