Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 65 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 6.5.2021 pöytäkirja on tarkastettu 20.5.2021. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 6.5.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.