Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 71 Valtuustoaloitteet

Perustelut

Seuraavat valtuustoaloitteet ovat saapuneet yhtymähallituksen käsiteltäviksi:

  • Annina Nuutinen jättämä SDP:n valtuustoryhmän aloite liittyen kuntien palvelutasoon suunniteltujen merkittävien muutosten tuomiseen kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tietoon jo suunnitelmavaiheessa 
  • Ritva Poikelan aloite koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja aikuisten vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan ottamista mukaan tuleviin hyvinvointikertomuksiin 
     

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää lähettää liitteinä olevat aloitteet valmisteltaviksi kyseisten palvelualueiden johtajille.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.