Yhtymähallitus, kokous 25.5.2021

§ 69 Asiantuntijat ja johto palkkausjärjestelmän hyväksyntä (KVTES Liite 1)

KEUDno-2020-4845

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus KVTES määrittele palkkausluvun 6 § palkkausjärjestelmistä seuraavaa:

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.

Syyskuussa 2020 käynnistettiin Liitteen 1, asiantuntijat ja johto - palkkausjärjestelmän kehittämistyö. Ensimmäisessä vaiheessa palkkausjärjestelmässä määriteltiin työntekijän palkan määräytymisen perusteet: tehtävät ja niiden vaativuus (=tehtäväkohtainen palkka) ja ja KVTESin sisältämän palvelusaikaan perustuvan lisä (työkokemuslisä).

Jatkossa palkkausjärjestelmää kehitetään siten, että se sisältää ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen (henkilökohtainen lisä) ja tuloksellisen toiminnan (tulospalkkio). Lisäksi voidaan maksaa muita sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja palkkioita (KVTES palkkausluku 6 §).

Palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset, noin 38 000€/kk (sisältäen heijastevaikutukset), rahoitetaan 1.4 jaettavalla järjestelyerällä (0,8 %) ja talousarvion mahdollistamissa rajoissa myöhemmin sovittavalla aikataululla. Järjestelmään on asetettu tavoitepalkat, joita kohden mennään palkkaharmonisaation edetessä.   

Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluu KVTES (Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus) ja LS (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus) piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvat hallinnon, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävät, toimistoalan, ICT-alan ja sisäisessä palvelutoiminnassa toimivan henkilöstön tehtävät, eräät palkkahinnoittelun ulkopuoliset ammattiryhmät kuten puheterapeuttien ja psykologien tehtävät sekä tulosaluepäälliköiden ja johtajien tehtävät. Palkkausjärjestelmän piirissä on n. 300 tehtävää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy Liitteen 1, asiantuntijat ja johto 

A. palkkausjärjestelmän, joka sisältää palkkapolitiikan ja tehtävien vaativuusrakenteen

B. roolit ja vaativuusprofiilit, joiden perusteella tehtävän vaativuus ja tehtäväkohtainen palkka määräytyy

Päätös

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio ja Happy Company Oy:n Saara Tarumo esittelivät asiaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

palvelujohtajat, kuntayhtymänjohtaja, henkilöstöjohtaja ja palvelussuhdepäällikkö