Yhtymähallitus, kokous 24.2.2021

§ 20 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

  

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 1 TYP-sosiaalityöntekijä virka, 13.01.2021
§ 6 TYP-sosiaalityöntekijän virka, aikuisten sosiaalipalvelut, 03.02.2021

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 29 Toimari Oy Yöaikainen suoja, 31.08.2020

avopalvelujen päällikkö
§ 1 Kolmen hammashoitokoneen hankinta Hyvinkään keskushammashoitolaan, 12.02.2021

henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 12 Nimikemuutokset 17.8.2020, 27.08.2020
§ 13 Nimikemuutokset 07.09.2020, 10.09.2020
§ 18 Nimikemuutokset 19.10.2020, 19.10.2020
§ 20 Nimikemuutokset 02.11.2020, 02.11.2020
§ 23 Nimikemuutokset 14.12.2020, 15.12.2020

ulkoisen integraation johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Kasvosuojainten hankinta, HUS logistiikka 19.8.2020, 09.10.2020

keskitettyjen palvelujen päällikkö
§ 1 Väliaikainen neurologian erikoislääkärin palvelusopimus Kiljavan sairaalaan, 07.01.2021
§ 2 Neuropsykologisten palvelujen sopimus Kiljavan sairaalaan, / PSYCOR, Johanna Multanen, 07.01.2021
§ 3 Ravitsemusterapeutin sopimus Kiljavan sairaalaan / Barosana, 18.01.2021
§ 4 Vieritestauksen asiakaskohtainen palvelusopimus: HUSLAB, 02.02.2021
§ 5 Nurmijärven kouluterveydenhuollon näöntutkimussopimuksen jatkaminen Klaukkalan optiikan kanssa, 03.02.2021
§ 6 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Puheterapeutti Annika Nummela, 03.02.2021

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 3 Palvelusetelien asiointi- ja hallinnointi -projektin asettaminen, 15.01.2021
§ 13 Vuokrien tarkistaminen 2021 Martinkaari Hyvinkää, 27.01.2021
§ 69 Tietohallintopalvelut tulosyksikön organisointi, 10.06.2020
§ 91 Toimen perustaminen 12.8.2020, 19.08.2020
§ 94 Toimen perustaminen 17.8.2020, 27.08.2020
§ 97 Tietohallinnon organisointi 1.10.2020 alkaen, 03.09.2020
§ 100 Toimien perustaminen 10.09.2020, 12.09.2020
§ 142 Toimien perustamiset 07.12.2020, 03.12.2020
§ 157 Toimen perustaminen 18.12.2020, 21.12.2020
§ 158 Toimien perustaminen 01.01.2021, 21.12.2020
Hankintapäätös:
§ 4 Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus, 20.01.2021
§ 10 Keski-uudenmaan sote-kunta-yhtymän hankinta suojavarusteet 2020-2022 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella, suojakäsineet, 27.01.2021
§ 19 Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä, 13.02.2021
§ 38 Osallistuminen hankintarenkaana HUS-logistiikan kilpailutukseen koskien sairaalakalusteiden hankintaa, 27.03.2020
§ 140 Asiantuntijapalvelujen hankinta Työkykyhankkeeseen toteuttamisen tueksi NHG Consulting Oy:lta, 30.11.2020
§ 146 Väliaikainen Lääkäreiden rekrytointipalvelu Mäntsälään / MediApu Oy, 08.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 5 Tutkimuslupahakemus, refleksiivinen kyselylomake - käyttökokeilu perheneuvolassa, 20.01.2021
§ 6 Tutkimuslupahakemus, Ihmeelliset Vuodet -ohjelman kansallinen implementaatiotutkimus, 20.01.2021
§ 7 Tutkimuslupahakemus, parempaa oirearviointia palliatiivisessa hoidossa vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille - DisDAT-mittarin suomenkielisen version pilotointi, 27.01.2021
§ 8 Tutkimuslupahakemus, dialogisuus Kotorannan kuntoutuyksikön perhetapaamisissa, 27.01.2021
§ 9 Tutkimuslupahakemus, sijaisperheen löytymisen haasteet -käytäntötutkimus työntekijöiden näkökulmasta, 27.01.2021
§ 11 Tutkimuslupahakemus, sosiaalityön tutkimus HB-hankkeessa, 27.01.2021
§ 12 Tutkimuslupahakemus, Sijaishuollon ja vammaispalveluiden yhteinen sosiaalityö -Sosiaalityöntekijöiden retorisia argumentteja sijoitetun vammaisen lapsen samanaikaisesta sosiaalityöstä integraation ja rajatyön näkökulmasta, 27.01.2021
§ 15 Tutkimuslupahakemus, yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtamiskulttuuri sosiaali- ja terveyspalveluissa - kompleksisuusteoreettinen lähestymistapa johtamisen tarkasteluun, 01.02.2021
§ 16 Tutkimuslupahakemus, itseohjautuvuus kotihoidossa -työntekijän näkökulma, 08.02.2021
§ 17 Tutkimuslupahakemus, asiakkaan kuulemisen parantaminen palautteiden keräämistä kehittämällä Lean-filosofialla ja sen menetelmillä, 08.02.2021
§ 18 Tutkimuslupahakemus: Ikääntyvä potilas kotisairaalaan ilman päivystyksessä käyntiä, 08.02.2021
§ 20 Tutkimuslupahakemus, asiakkaiden kokemuksia bändiryhmästä, 13.02.2021
§ 58 Tutkimuslupahakemus: Kokemuksia COVID-19 viruksen aiheuttaman epidemian vaikutuksista syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden palvelujen saavutettavuuteen, 12.05.2020

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 18 Hinnankorotusesitys 1.1.2021 alkaen Autismisäätiö sr työ- ja päivätoiminta Järvenpää, 05.12.2020
Hankintapäätös:
§ 1 Suorahankintapäätös hankintalain 110 §:n mukaisista ikäihmisten asumispalveluista, 11.02.2021
§ 2 Suorahankintapäätös hankintalain 108:n ja 110 §:n mukaisesta yksilölliseen tarpeeseen perustuvasta ikäihmisten asumispalvelusta, 11.02.2021

palvelujohtaja, MIELA
Hallintopäätös:
§ 1 Hinnantarkistusesitys, Helsingin Diakonissalaitoksen sr., Rinnekoti (Sopimus Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluista, KEUDno 2019 – 382), 22.01.2021
§ 2 Hinnantarkistusesitys, Humana Avopalvelut Oy (Sopimus Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluista, KEUDno 2019 – 382), 22.01.2021
§ 3 Hinnantarkistusesitys, Folkhälsan Välfärd Ab (Sopimus Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluista, KEUDno 2019 – 382), 22.01.2021
§ 4 Hinnantarkistusesitys, Familar Oy (Sopimus Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluista, KEUDno 2019 – 382), 22.01.2021

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 1 Hankintasopimus Suun terveydenhuollon hammaslaboratoriopalvelut / Hammasteknikko Sauli Talvitie/ Sopimuksen siirtäminen, 18.01.2021
§ 2 Tupakointiaseman vuokraaminen H-sairaalalle, 19.01.2021
§ 3 Suun terveydenhuollon jonopurkupalvelun hankinta, hankintapäätös / (KEUDno-2020- 4832), 28.01.2021

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijän virka perhesosiaalityö Tuusula, 26.01.2021

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, perheneuvola, nuorisoasema ja koulujen psyks.sh
§ 1 Sosiaalityöntekijän virka, perhesosiaalityö Tuusula, 26.01.2021

talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 1 Vuokranvapautushakemus/Hyvinkään mielenterveysyhdistys Verso, 26.01.2021
§ 2 Tilapäislainan ottaminen 28.1.2021-30.4.2021, 29.01.2021
§ 3 Käteiskassaohjeen hyväksyminen, 03.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Työsuhteen purkaminen koeaikana_05022021, 05.02.2021

tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 LeadDesk Contact Center ratkaisun Replica server pilotointi, 18.01.2021
§ 2 LeadDesk Contact Center operatiivinen raportti lisätyönä, 19.01.2021
§ 5 Asiantuntijatyön hankinta Keusoten Mäntsälä/Pornainen suun terveydenhuollon Winhit -suun terveydenhuollon järjestelmän konfigurointiin: ostopalveluna toteutettu jonojen purku, 26.01.2021
§ 6 Päätös neuvottelumenettelyyn siitymisestä, 26.01.2021
§ 7 Tilahallintajärjestelmän API-rajapinnan hankinta, 09.02.2021
§ 8 Kuljetusten hallinta- ja suunnitteluratkaisu, suorahankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon /Intoit Oy, 09.02.2021
§ 9 Reklamaatio tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta (CGI) ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä (EU-tietosuoja-asetus artikla 33/2 -henkilötietojen käsittelijän ilmoitusvastuu), 10.02.2021
§ 10 Liittyminen Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025) puitejärjestelyyn, 12.02.2021

tilahallintapäällikkö
Hallintopäätös:
§ 2 Vuokrasopimuus, sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta, Emalitehtaankatu 2, Järvenpää, 27.01.2021
§ 3 Vuokrasopimus, pandemiavarasto 2, Ristikivi, Tuusula, 10.02.2021
Hankintapäätös:
§ 1 Vuokrasopimus, pandemiavarasto, Ristikivi, Tuusula, 27.01.2021

vammaisten palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaaliohjaajan virkavalinta vammaispalvelut, Järvenpää, 15.01.2021

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 1 Esimiehen virka, Kauniston palveluasuminen, 12.02.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.