Yhtymähallitus, kokous 24.2.2021

§ 15 Kotiapupalvelun myöntämisen periaatteiden muuttaminen

KEUDno-2019-2085

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Kotiapupalvelulla tuetaan ikääntyneiden henkilöiden arjessa selviytymistä nopeasti saatavilla ei-hoidollisilla kotiavuilla, kuten siivous-, asiointi- ja pyykkipalveluilla sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävillä palveluilla. Hyvinkäällä Kotiapukokeiluna aloitettua hanketta on toteutettu kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaiden piirissä vuoden 2018 keväästä alkaen. Kotiapukokeilua laajennettiin kuntayhtymän alueella vuonna 2019. Toukokuussa 2019 mukaan tulivat Järvenpää, Tuusula ja Pornainen. Palvelut kohdennettiin ensisijaisesti muun kevyen tuen asiakkaille sekä kotihoidon asiakkaille. Tavoitteena oli hidastaa asiakkaiden raskaamman hoivan piiriin joutuminen. 

Kotiapukokeilun muuttuessa koko kuntayhtymää koskevaksi pysyväksi toimintamalliksi ei enää voida puhua kokeilusta, vaan Kotiapupalvelusta. Vuosien 2018 ja 2019 Kotiapukokeilun pohjalta voidaan todeta, että palvelujen myöntämiselle tulisi olla yhtenäiset kriteerit ja toimintamallit kuntayhtymän alueella. Yhdenmukaiset kriteerit ja toimintamallit helpottavat ja selkeyttävät asiakasohjaajien työtä. Yhtenäisten myöntämiskriteereiden avulla palvelua saavat juuri he, jotka hyötyisivät siitä ennaltaehkäisyn ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. Ei-hoidollisia palveluja tarjoamalla voidaan edelleen ehkäistä asiakkaiden siirtymistä kotihoidon tai raskaampien palveluiden piiriin. Kotiapupalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti iäkkäille. Palvelujen saannin edellytyksenä on sosiaalinen yhdessä toimiminen ja mukana oleminen omien voimavarojen mukaan. 

Kotiapukokeilussa palvelut ovat maksaneet vuonna 2019 asiakkaalle 5€ / tunti ja asiakas on voinut saada kotiapua 1 - 5 tuntia kuukaudessa. Tuntihinta ja kotiavun saantimäärä säilyvät asiakkaalle edelleen samana vuonna 2020.  Asiakasohjaajilta saadun kokemuksen myötä on tarkoituksenmukaista ottaa uutena asiana käyttöön tulo- ja varallisuusrajat. Kotiapukokeilun kautta palveluiden saaminen on edellyttänyt hoidon tarpeen arviointia ja päätöstä palvelun tarpeesta.
 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallitus päättää hyväksyä, että

  • kotiapukokeilu vakiinnutetaan vuoden 2020 alusta alkaen kokeilun aikana saatujen hyvien kokemusten myötä ja palvelua kutsutaan jatkossa kotiapupalveluksi ja, että
  • kotiapupalvelu laajenee koskemaan koko kuntayhtymän aluetta ja, että
  • kotiapupalvelussa otetaan käyttöön tulo- ja varallisuusrajat
     

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Hallitus palautti 10.12.2019 Kotiapupalvelun myöntämisen periaatteet uudelleen valmisteluun. 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallitus päättää, että 

  • Kotiapupalvelun myöntämisen periaatteet hyväksytään ja, että
  • periaatteet tulevat voimaan 1.2.2020

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Kotiapupalvelun myöntämisen periaatteiden muuttaminen

Keusoten yhtymähallitus on vahvistanut Kotiapupalvelun myöntämiskriteerit 21.1.2020 § 8.

Käytännön kokemuksen kautta on huomattu, että myöntämisen periaatteita tulee täsmentää, jotta palvelua saavat juuri he, jotka hyötyvät siitä ennaltaehkäisyn ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. Täsmällisemmät myöntämisen periaatteet helpottavat ja selkeyttävät myös asiakasohjaajien työtä palvelua myönnettäessä.

Kotiapupalvelulla tuetaan ikääntyneiden henkilöiden arjessa selviytymistä nopeasti saatavilla ei-hoidollisilla kotipalveluun sisältyvillä tukipalveluilla. Näitä ovat ateria-apu, vaatehuolto ja siivous, sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen.

Ei-hoidollisia palveluja tarjoamalla voidaan edelleen ehkäistä asiakkaiden siirtymistä kotihoidon tai raskaampien palveluiden piiriin. Kotiapupalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti iäkkäille. Palvelujen saannin edellytyksenä on sosiaalinen yhdessä toimiminen ja mukana oleminen omien voimavarojen mukaan. 

Kotiapupalvelu vuonna 2020

Vuosi 2020

Hyvinkää

Järvenpää

Mäntsälä

Nurmijärvi

Pornainen

Tuusula

Asiakkaita

84

29

7

14

14

47

Myönnetyt palvelutunnit vuonna 2020

225622

26216

669

3472

3288

51600

 

Mäntsälässä palvelu käynnistyi kesäkuussa ja Nurmijärvellä huhtikuussa 2020. Muissa kunnissa palvelu on ollut käytössä koko vuoden 2020. Palvelu on suunnattu pienituloisille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että 
•    kotiapupalvelun myöntämisen periaatteiden hyväksytään ja, että
•    muuttuneet myöntämisperiaatteet tulevat voimaan 1.5.2021 
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, kotona asumista tukevien palvelujen johtava asiantuntija, ikäihmisten palveluohjauksen koordinoiva esimies