Yhtymähallitus, kokous 24.2.2021

§ 17 Hallintokantelu sote-jaoston esittelijän vastuu (salassa pidettävä JulkL 6 luku 24 § 1mom 25 kohta)

Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 25 kohta