Yhtymähallitus, kokous 24.11.2020

§ 174 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 30.11.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Lindberg ja Juha Virkki.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi kuultiin kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen ajankohtaiskatsaus Covid-19:n etenemisestä.

Lisäksi todettiin, että 2.12. klo 18.30 järjestetään iltakoulu, jossa käsitellään henkilöstöraporttia sekä päivätoiminnan järjestämiseen liittyviä suunnitelmia.