Yhtymähallitus, kokous 24.11.2020

§ 178 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

  

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Aikuissosiaalityön esimiehen viran täyttäminen Hyvinkään ja Nurmijärven alueelle, 10.11.2020

Keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen kuntoutuspalvelun hankinnasta Psykologipalvelu Map, 09.11.2020
§ 7 Väliaikainen sopimus toimintaterapiapalvelun hankinnasta: Maren Villanen, 09.11.2020

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 67 Geriatrisen keskusksen esimies, 05.11.2020

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 121 Sopimus valtionavustuksen siirrosta (Rakenneuudistus-hanke, Porin perusturva, LASTERI), 28.10.2020
§ 122 Sopimus valtionavustuksen siirrosta (Rakenneuudistus-hanke, Helsingin kaupunki, LASTERI), 28.10.2020
§ 126 Sopimus valtionavustuksen siirrosta (TuSoTe-hanke, HUS, psykososiaaliset menetelmät), 02.11.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 128 Tutkimuslupahakemus Päihdeopas Kotirinteen ohjaajien työn tueksi ja avuksi, 08.11.2020
§ 129 Tutkimuslupahakemus Valmentava johtaminen ja työn mielekkyys, 08.11.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 138 Suojakäsineiden hankinta, Medic Ensiaputarvike Oy 4.11.2020, 13.11.2020

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Sosiaalityöntekijän virka, perhesosiaalityö Hyvinkää, 27.10.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 68 Muutossopimus koskien 3092/2019 KVH ja IGA Kuntien Tiera Oy:n ja Keusoten sopimusta, 06.11.2020
§ 70 MyKeusote APP jatkosopimus, 10.11.2020
§ 71 Päätös tarjoajan poissulkemisesta, 16.11.2020
§ 72 Hankintapäätös Puheentunnistus- ja digisaneluratkaisusta sekä sanelunpurkupalvelusta, 16.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.