Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 168 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Yhtymävaltuuston 18.11.2021 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. Valtuuston pöytäkirja julkaistaan 25.11.2021 kuntayhtymän verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 18.11.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.