Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 174 Tiedonantoja

KEUDno-2021-9

Perustelut

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

 Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.