Yhtymähallitus, kokous 23.11.2021

§ 167 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 29.11.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mia Rundgren ja Linjan-Kukka Runolinna.

Käsittely:

Ennen varsinaista kokousta pidettiin iltakoulu, jossa olivat esillä seuraavat aiheet:

  • APTJ-hankintapäätös, tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko
  • Ikääntyneiden päivätoiminta, palvelujohtaja Erja Pentti ja integraatiojohtaja Krisitiina Kariniemi-Örmälä
  • Henkilökohtaisen budjetin pilotti, Erja Pentti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.