Yhtymähallitus, kokous 22.6.2021

§ 78 Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle kotihoidon tilanteesta, vanhusten huoli-ilmoitusten määrästä, ympärivuorokautisten tehostetun palveluasumisen jonottavien ikäihmisten määrästä ja odotusajasta

KEUDno-2021-11847

Perustelut

Annina Nuutinen esitti Yhtymävaltuuston 10.6.2021 kokoukselle yhtymähallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kotihoidon tilanteesta,vanhusten huoli-ilmoitusten määrästä, ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen jonottavien ikäihmisten määrästä ja odotusajasta.

 
Koska hallintosäännön 111 §:n mukaan kirjallisen kysymyksen takana on oltava vähintään neljäsosa yhtymävaltuuston jäsenistä, pyysi puheenjohtaja kirjallista kysymystä kannattavia ilmaisemaan kannatuksensa Teams-kokouksen  keskustelukentässä. Kirjallisen kysymyksen tekemistä yhtymähallitukselle kannatti 38  valtuutettua: 
Nuutinen Annina,Peltonen Juha,Heidi Grundström,Mattila Riina,Liinamaa Reijo, Martelius Seija,Laine Pekka,Koivunen Aila,Salonen Jussi,Liljavirta Eija,Rainio Jaakko, Rousu Sirkka,Majanen Liisa,Karhunen Tiina,Skyttä Juhani,Linna Mari,Nieminen Tea, Kaikusalo Kirsi,Jokinen Johanna,Kontiainen Satu,Linna-Pirinen Tuija,Lindberg Arto, Pahlman Irma,Hägglund Antton,Taavitsainen Mikko,Peltonen Eemeli,Perttu Helinä, Koski Päivi,Salmi Lilli,Nätkynmäki Arto,Naala Pauliina,Huikko Jukka,Edry Tarja, Mattila Eija,Vuorisalo Juhani,Kokko Annika,Peussa Kari ja Virtanen Harri. 

Yhtymävaltuusto päätti lähettää Annina Nuutisen esittämän kirjallisen kysymyksen kotihoidon tilanteesta, vanhusten huoli-ilmoitusten määrästä, ympärivuorokautisten tehostetun palveluasumisen jonottavien ikäihmisten määrästä ja odotusajasta yhtymähallituksen valmisteltavaksi.    
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää lähettää kirjallisen kysymyksen valmisteltavaksi ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

  • päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
  • hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
  • päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
  • hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).