Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 28.12.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Liljan-Kukka Runolinna ja Pauliina Naala.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ennen kokousasioiden käsittelyä esittelyasioina olivat:

  • Keusoten omistajapolitiikka, sisäinen tarkastaja Jaana Ilomäki
  • Keusoten lääkäri-hoitaja vastaanottopalveluiden tilannekuva, avopalvelujen vs. päällikkö Päivi Mäkelä-Bengs
  • Suun terveydenhuollon koronakustannukset, vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen

 

Ennen §197 käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 18:46-18:55.