Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Vuoden 2020 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUDno-2020-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käyttösuunnitelman taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden taloudelliset tavoitteet ovat käyttösuunnitelmassa samalla tasolla kuin talousarviossa. Palvelutuotannossa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sitouvuustaso on tulosaluetaso. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kolmannesvuosittain osavuosikatsausten aikataulun mukaisesti.

Palvelualueiden laatimat käyttösuunnitelman toiminnallisia tavoitteita koostetaan talouspalveluissa ja tavoitteet toimitetaan yhteistyötoimikunnan jäsenille erillisesti sähköpostin liitteenä ennen kokousta.

Talouspäällikkö Sanna Kaukua esittelee kokouksessa asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Yhteityötoimikunta merkitsee käyttösuunnitelman 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvio sitoo palvelualuetasolla ja yhtymähallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta tulosaluetasolla kuitenkin siten, että Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus on yksi sitovuustaso.

Uuden, 1.2.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää palvelualueita alemman tason organisaatiosta. Kuntayhtymän organisaatiota muutetaan siten, että aiemmin omina tulosalueina olleet Vammaisten palvelut ja Kehitysvammaisten palvelut yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi, Vammaisten palveluiksi. Vastaavasti aiemmin erillisinä olleet Lastensuojelun avohuollon palvelut ja Lastensuojelun sijaishuollon palvelut yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi, Lastensuojelun palveluiksi. Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueen tulosalueen Ympärivuorokautiset ja kotona asumista tukevat lääketieteelliset palvelut nimi muutetaan Sairaalapalveluiksi. Käyttösuunnitelma on tehty uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2020 talousarvion tavoitteista. Taloudellisissa tavoitteissa sitovuustaso on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsausten aikataulussa neljännesvuosittain.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2020 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, yhtymän johto, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 4.2.2020 § 18. Tämän jälkeen on havaittu, että Lastensuojelun palvelujen ja Keskitettyjen palvelujen tulosalueen taloudelliset tavoitteet on esitetty käyttösuunnitelmassa virheellisinä siten, että kokonaisuus ei vastaa yhtymävaltuuston hyväksymää vuoden 2020 talousarviota. Käyttösuunnitelman taloudelliset tavoitteet tulee oikaista vastaamaan voimassa olevaa talousarviota.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy Lastensuojelun palvelujen ja Keskitettyjen palvelujen tulosalueen käyttösuunnitelman 2020 taloudellisten tavoitteiden korjauksen liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 4.2.2020 § 18. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kaksi talousarviomuutosta 29.10.2020 § 37 ja 17.12.2020 § 52, mikä edellyttää käyttösuunnitelman muuttamista.

Käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutoksessa on huomioitu em. talousarviomuutokset sekä tehty määrärahojen ja tuloarvioiden kohdentamista uudelleen palvelualueen sisällä. Muutokset on esitelty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

palvelualueet, talouspäälliköt