Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

   

Hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Sitoutuminen Sarastian Matkatoimistopalvelujen kilpailutukseen, 24.11.2020

Henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 24 Asiakasohjausyksikön nimikemuutokset 01.01.2021, 16.12.2020
Hankintapäätös:
§ 22 Asiantuntijapalvelusopimus Työterveyslaitos Työhyvinvointikysely Mitä kuuluu? -kysely , 04.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, palkan takaisinperintä, 16.12.2020

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 36 Harjoittelusopimus Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö (JAMK), 04.03.2020
§ 144 Aiesopimus tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatioyhteistyöstä Laurea ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välillä, 07.12.2020
§ 145 Valtionavustushankkeiden ohjausryhmän täydentäminen, 07.12.2020
§ 150 Perhekeskuspalvelujen johtamisjärjestelmän muuttaminen 1.1.2021 lukien, 11.12.2020
§ 153 Koulutussopimus Keusote - HY lääketieteen laitos Clinicum (geriatria), 17.12.2020
§ 154 KVTES liitteiden 3 ja 4 palkkausjärjestelmä, 17.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 152 Sairaalapalveluiden tulosaluepäällikkö virka, 17.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 143 Tutkimuslupahakemus vakioidun toimintamallin kehittäminen Keusoten intervallihoitoon omaishoidettavan toimintakyvyn tukemiseksi, 07.12.2020
§ 148 Tutkimuslupahakemus, tukiohjaajan rooli kehitysvammaisen osallisuuden tukemisessa, 11.12.2020
§ 151 Tutkimuslupahakemus Lapsi suojelun kohteena- Lastensuojeluasiakkuuden kriteerit käytännön sosiaalityössä, 11.12.2020

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 50 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun sijaishuolto Hyvinkää, 07.12.2020

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 19 Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetointihankkeen projektiryhmän asettaminen, 05.12.2020
§ 20 Hinnankorotusesitys Esperi Care Oy tytäryhtiöineen kehitysvammaisten asumisen palveluihin 1.1.2021 alkaen, 13.12.2020

Palvelujohtaja, Miela
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Esimiehen virka, lapsiperheiden kotipalvelu, 09.12.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
§ 141 Apulaisylilääkärin virka, Keusoten kuntoutuskeskus, 08.12.2020
§ 142 Erikoislääkärin (fysiatri) virka, Keusoten kuntoutuskeskus, 08.12.2020
§ 143 Lääkärin virka, kotihoito, 10.12.2020

Tuusulan perhetukikeskuksen esimies
Hankintapäätös:
§ 2 Leasing-auton hankinta, 08.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Vastaavan ohjaajan Katja Keitaanniemen ovo-korvaus, 08.12.2020

Talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 15 Tilapäislainan ottaminen 27.11.2020 - 22.12.2020, 04.12.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 73 Päätös hankintaoikaisuvaatimukseen, 04.12.2020
§ 74 Pääkäyttäjäpalvelun hankinta Keusoten Effica sosiaalipalvelut järjestelmälle TietoEvryltä, 16.12.2020

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 14 Ikääntyneiden ympärivuorokautisten palvelujen esimiesten sijaisten määrääminen, 17.12.2020
Hankintapäätös:
§ 13 Esimiehen virka, Kiljalvan sairaala, 17.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

 

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

Kokouskäsittely

Eemeli Peltonen esitti Erkki Laukkasen kannattamana, että

"Yhtymähallitus päättää ottaa kuntayhtymän johtajan hallintopäätöksen ’§ 154: KVTES liitteiden 3 ja 4 palkkausjärjestelmä’ yhtymähallituksen päätettäväksi. Samalla yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly muita päätöksiä, jotka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi."

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestysjärjestys.

Ne, jotka kannattivat Peltosen esitystä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat sitä, ettei otto-oikeutta käytetä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä ja 2 TYHJÄ-ääntä.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 32%

    Paula Vilhunen, Erkki Laukkanen, Maiju Tapiolinna, Kati Lepojärvi, Arto Järvinen, Eemeli Peltonen

  • Ei 11 kpl 58%

    Helinä Perttu, Aki Korpela, Tapio Havula, Pauliina Naala, Annika Kokko, Sirkka Rousu, Virpi Räty, Kallepekka Toivonen, Anna Helin, Liljan-Kukka Runolinna, Ruut Sjöblom

  • Tyhjä 2 kpl 11%

    Arto Lindberg, Juha Virkki