Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 17.12.2020 pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020. Jos yhtymävaltuuston 17.12.2020 pöytäkirja on tarkastettu ennen yhtymähallituksen 22.12.2020 kokouksen alkua, päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 17.12.2020 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä  syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.