Yhtymähallitus, kokous 22.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Asiakasmaksut 2021

KEUDno-2020-10079

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säädökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut oheisen liitteen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2021.
  • antaa talous- ja hallintojohtajalle oikeuden tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia tarvittaessa

Päätös

Palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

palvelujohtajat, talouspäälliköt, osto- ja myyntitiimin palveluesimies, tietohallinto sovellustuki