Yhtymähallitus, kokous 21.12.2022

§ 131 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

avopalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 18 Sopimus vuokrahammaslääkäripalvelun ostosta/ Medikumppani Oy, 08.12.2022

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 36 Kotihoidon palvelusetelituottajan hakemuksen hylkääminen / Tmi Soile Virtaanvuo, 08.12.2022

kuntayhtymän johtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 119 Tutkimuslupahakemus/Riihimäen terveysneuvontapiste Pumpun kehittäminen, 07.12.2022
§ 120 Tutkimuslupahakemus /Asumisyksikön asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen, 07.12.2022
§ 121 Tutkimuslupahakemus/Näkymätön näkyväksi - Tutkimustietoa ja rakennusaineksia syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten turvallisuuspääoman vahvistamiseksi, 07.12.2022

tieto- ja digijohtaja
Hallintopäätös:
§ 56 HUS-Tietoallas - Keusoten luovutuslokipalvelun hankinta, 02.12.2022
Hankintapäätös:
§ 55 HUS-Tietoallas - Kausote integraatiotöiden 1H23 hankinta / TietoEvry Oyj, 02.12.2022

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
§ 7 Azure Virtual Desktop valvonta- ja hallintapalvelujen sekä tukipalvelujen hankinta, 07.12.2022

tietohallintopäällikkö, kehittämispalvelut
§ 12 Lifecare-järjestelmien HVA toimenpiteet, 08.12.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.