Yhtymähallitus, kokous 21.12.2022

§ 129 Vastaus valtuustoaloitteeseen "Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa"

KEUDno-2022-10198

Valmistelija

  • Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Perustelut

Annina Nuutinen SDP:n valtuustoryhmästä on 6.5.2021 jättänyt aloitteen koskien kuntayhtymän hallituksen ja kuntajohdon tiedottamista merkittävistä muutoksista kuntien palvelutasoon.

Palvelujen verkostosuunnitelma kuuluu osaksi laajempaa, eri suunnitelmista ja ohjelmista muodostuvaa  muutosohjelmaa (kehittämisohjelma), mikä menee päätöksentekoon tämän hetkisen tiedon mukaan keväällä 2023. 
Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman valmistelu on käynnistetty vuoden 2022 aikana nykytilan selvityksellä, mihin on kuulunut mm. henkilöstön, asukkaiden ja päättäjien kuuleminen kyselyiden ja infojen avulla. Hallintosäännön (§41) mukaan palvelujen järjestämisen lautakunnan tehtävänä on mm. "valmistella palveluverkkosuunnitelma ja seurata sen toteutumista".  Lisäksi Palvelujen järjestämisen lautakunnassa valmistelun tilannetta on esitelty 26.10 ja 23.11, aluehallituksessa 27.9 ja 8.11. sekä  rahoitus- ja talousjaostossa 7.9.2022.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää 

  1. osaltaan hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
  2. osaltaan todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi
  3. saattaa tämän päätöksen tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.