Yhtymähallitus, kokous 21.12.2022

§ 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen

Perustelut

Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 22.12.2022 yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli terveyspalvelujen takaisinsoittotilannetta.