Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 199 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Asiakasohjauksen sekä TYP-työn esimiehen virka, 13.12.2021

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Suorahankinta ateriapalveluista Sahanmäen palvelukeskukseen, 13.12.2021

henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Käräjäoikeuden päätös pidettyjen työaikaan kuulumattomien lepotaukojen korvauksesta, 23.11.2021

ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 8 Asumispalvelukoordinaattorin virkaan ja viransijaisuuteen valinta/IKVA, 10.12.2021

keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 39 Päätös ostaa suolistosyöpäseulontapalvelut HUS Diagnostiikkakeskukselta ja siihen liittyvät skopiapalvelut HUS Hyvinkään sairaalalta vuoden 2022 alusta lähtien, 16.12.2021
§ 40 Päätös FIM-järjestelmän käyttöönotosta Keusoten Kuntoutuskeskuksessa, 16.12.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 59 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/ Esperi Care Oy/Hoivakoti Vuokko, 07.12.2021
§ 60 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/LauHe Oy, 07.12.2021
§ 61 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/LauHe Oy, 07.12.2021

kuntayhtymän johtaja
§ 150 Päätös Sosiaali- ja terveydenhuollon TKIO-ekosysteemin asiantuntijapalvelujen dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta, 14.12.2021
Hankintapäätös:
§ 149 Asiantuntijapalvelujen hankinta yli 70-vuotiaiden palvelujen ja palvelutarpeen selvittämiseen, 10.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 146 Lisätyösopimusten jatkaminen 30.6.2022 saakka, 03.12.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 147 Tutkimuslupahakemus / Kuntouttavan työtoiminnan nuorten asiakkaiden suun terveydenedistäminen - terveysintervention kehittäminen, 03.12.2021
§ 148 Tutkimuslupahakemus -Sairaanhoitajan perehdytyksen lokikirjan arviointi ja sen kehittämistarpeet, 03.12.2021

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Hankintapäätös:
§ 8 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 03.12.2021
§ 9 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 07.12.2021
§ 10 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, LUOKKA 4 LASTEN PSYKOTERAPIAPALVELUT, 14.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Sosiaalityöntekijän virka, perhesosiaalityö Järvenpää, 01.12.2021

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 29 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta, väliaikaiset sopimukset, suorahankintapäätös, Espoonlahden apteekki, 08.12.2021

palvelujohtaja, MIELA
§ 26 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelujen hankinta Keski-Uudenmaan ja lähikuntien alueella KEUDno-2019-382 / Debora Oy (Cloudia sopimus 2019.23.27) sopimuksen osakekannan ja liiketoiminnan siirtäminen Debora Lapsiperhepalvelut Oy:lle, 30.11.2021

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 31 Yhteistyösopimus sairaalasielunhoidosta alueen seurakuntien kanssa, 07.12.2021
Hankintapäätös:
§ 30 Hankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen dynaamisessa hankintajärjestelmässä, I sisäinen kilpailutus luokka 3 fysioterapia, 07.12.2021

perhekeskuspalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Esihenkilön virka, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 01.12.2021
§ 9 Ma. virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.1.2022-31.12.2022 / perhesosiaalityön esimies perhekeskuspalvelut, 13.12.2021

rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 19 Saatavien poistaminen, 16.12.2021

sairaalapalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Lääkärin virka, kotiin vietävät palvelut, 01.12.2021

tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 47 Istekki Arkiston hankinta, 16.12.2021

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 10 Palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän, MIELA palvelualueen käyttöönoton ensimmäisen vaiheen hankinta, 02.12.2021

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
§ 8 Virve päätelaitteiden oppimisalustan sekä siihen liittyvien tuki- ja ylläpitopalveluiden hankinta, 14.12.2021

tilahallintapäällikkö
§ 12 Tilapäinen välivuokraussopimus Nurmijärven Kodit Oy: kanssa, 10.12.2021

vammaisten palvelujen päällikkö
§ 11 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 03.12.2021
§ 12 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 03.12.2021
§ 13 Päätös Jarkko Heiskasen ja BLWID:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 07.12.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.