Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 190 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

 Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 16.12.2021 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. Valtuuston pöytäkirja julkaistaan 23.12.2021 kuntayhtymän verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 16.12.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön. 

Käsittely:

Esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että siihen lisättiin maininta, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän asian osalta.
 

Päätös

Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaan mutta päätettiin lisäksi tarkastaa pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.