Yhtymähallitus, kokous 21.12.2021

§ 189 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 27.12.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Rostila ja Mika Mäki-Kuhna.

Käsittely:

Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä kuultiin esittelyt seuraavista asioista:

  • Tuottavuusohjelma, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen
  • Hyvinvointilaueen valmistelu, kuntayhtymä Pirjo Laitinen-Parkkonen
  • Kotiapupalvelu palvelusteli, palvelujohtaja Erja Pentti

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.