Yhtymähallitus, kokous 20.10.2020

§ 141 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.10.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Paula Vilhunen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Vilhunen ja Juha Virkki.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli kuntayhtymän geneerisen lääkäri-hoitajavastaanoton toimintamallia ja talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia esitteli sote-uudistuksen 13.10. julkaistua rahoitusmallia.

Käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että §142 "Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttaminen sekä Apotti -kokonaisuuden käyttöönoton lykkääminen/uudelleenkäsittely" käsiteltiin §:n 144 "Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen" jälkeen.