Yhtymähallitus, kokous 20.10.2020

§ 147 Tiedonantoja

KEUDno-2020-199

Perustelut

Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta sekä Nurmijärven kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi sekä Nurmijärven kunnanvaltuuston vastaus valtuustoaloitteeseen vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Nurmijärven kunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.