Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Vuoden 2021 käyttösuunnitelma

KEUDno-2021-163

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 17.12.2020 § 51. Talousarviossa on yhtymävaltuustoon kaksi sitovuustasoa: oma toiminta ja erikoissairaanhoito. Yhtymähallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitukseen sitovia tasoja ovat:

  • Yhtymän johto ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus
  • Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
  • Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa
  • Erikoissairaanhoito
  • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualue.

Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelmassa on esitetty infotietona palvelualueiden tulosalueiden tuloslaskelmat valmisteluajankohdan mukaisena.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2021 talousarvion tavoitteista.

Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle osavuosikatsauksen raportointiaikatauluin eli ajalta 1.1.-30.6.2021 sekä ajalta 1.1.-31.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelualueet