Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Etuuskäsittelijän virka, aikuissosiaalityö, 22.12.2020

Hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Määräaikainen sopimus Posti Messaging Oy:n iPost ja Printer Driver palvelun jatkamiseksi, 23.12.2020

Hankintapäällikkö
§ 1 Kokoustilojan ja -palvelun hankinta vuonna 2021, 12.01.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Pitkäaikaisen henkilöstön muistaminen kuntayhtymässä 2020, 13.01.2021

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 156 Eteva palvelusopimus 2021, 21.12.2020
§ 159 Asiakasohjausyksikön käyttöoikeudet kirjaamiseen - potilasrekisteri, 21.12.2020
§ 160 Avainkumppanuus Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, 23.12.2020
§ 161 Toimintasäännön päivittäminen , 23.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 162 Tutkimuslupahakemus Fysioterapian merkitys alaselkäkivusta toipumisessa ja mahdollisessa liikkumisen pelossa sekä fysioterapeuttien ja kouluttajien haastattelut fysioterapian suoravastaanottotoimintaan liittyen, 23.12.2020
§ 163 Tutkimuslupahakemus Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluhanke, 23.12.2020
§ 164 Tutkimuslupahakemus, perusterveydenhuollon lähiesimiesten näkemykset moniammatillisesta yhteistyöstä, sen kehittämisen tarpeesta ja kehittämismahdollisuuksista, 23.12.2020

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 21 Hinnankorotusesitys vuodelle 2021, Kuurojen Palvelusäätiö sr, Palvelukeskus Åvik, ikäihmisten palveluasuminen ja henkilökohtainen apu, 28.12.2020
§ 22 Kuurojen Palvelusäätiö sr, hinnankorotusesitys 1.1.2021, 28.12.2020
§ 23 Hinnankorotusesitys Debora Oy, henkilökohtainen apu , 28.12.2020
§ 24 Hinnankorotusesitys, Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr asumispalvelut sekä työ- ja päivätoiminnan palvelut, 29.12.2020
§ 25 Hinnankorotusesitys Validia Oy työ- ja päivätoimintapalvelut 1.1.2021 alkaen, 29.12.2020
§ 26 Hinnankorotusesitys Validia Oy vaikeavammaisten asumispalvelut 1.1.2021 alkaen, 30.12.2020

Palvelujohtaja, Miela
§ 19 Asiakasyksikön käyttöoikeudet kirjaamiseen - sosiaalihuollon asiakasrekisteri, 21.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Korvaus lastensuojelun päällikkö Suvi Salinille oman viranhoidon ohella hoidestusta lisävastuusta, 22.12.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
§ 144 Erikoislääkärin virka (neurologia), 21.12.2020
§ 145 Geriatrisen keskuksen lääkärin virka, 22.12.2020

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
§ 20 Sosiaalityöntekijän virka, Keusoten lapsiperheiden virka-aikaiseen päivystykseen, 17.12.2020

Perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 9 Nuorisoaseman esimiehen virkavalinta, 18.12.2020
§ 10 Esimiehen virkavalinta itäinen perheneuvola sekä koulun tuki, 18.12.2020

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 60 Palvelumuotoilutyöpajat verkkojulkaisujärjestelmää varten, 29.09.2020
§ 75 Toimenpide- ja palkkiotietojen päivityksen hankinta Keusoten Lifecare suun terveydenhuollon tietojärjestelmään TietoEvry Oyj:ltä, 18.12.2020
§ 76 Alaikäisen kypsyyden arviointi-järjestelmäpäivityksen hankinta Keusoten GFS-potilastietojärjestelmään CGI Oyj:ltä, 18.12.2020
§ 77 Keusoten Lifecare-palvelinten ja potilastietojärjestelmien päivitys TietoEvry Oyj:ltä, 18.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.