Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2021

KEUDno-2021-164

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi 17.12.2020 § 51 vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman sekä vuoden 2021 talousarvion.

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava yhtymävaltuuston hyväksymää talousarviota. Yhtymävaltuuston hyväksyttyä talousarvion antaa yhtymähallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen palvelualueiden ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden noudatettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelualueet, Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus