Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2020 – 2021

KEUDno-2021-270

Valmistelija

  • Jaana Ilomäki, sisäinen tarkastaja, jaana.ilomaki@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus on kokouksessaan 10.11.2020 § 166 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäinen tarkastus on riippumaton yhtymähallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, jota kuntayhtymän johtaja ja yhtymähallitus käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa määritellään, että sisäisen tarkastuksen tulee laatia valtuustokauden ja vuosisuunnitelmansa riskiperusteisesti. yhtymähallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen valtuustokauden ja vuosisuunnitelmat. Sisäinen tarkastus toteuttaa ja raportoi suunnitelmien mukaiset tarkastus-, arviointi- ja konsultointitoimeksiantonsa tarkastus- ja arviointikohteille, niiden johdolle ja kuntayhtymän johtajalle. Vuosisuunnitelmansa toteutumisesta sisäinen tarkastus raportoi yhtymähallitukselle. 

Tilanteessa, jossa sisäinen tarkastaja on aloittanut työnsä Keusotessa elokuussa 2020 ja kuntavaalit pidetään keväällä 2021, ei valtuustokauden suunnittelua ole vielä tässä vaiheessa mahdollista tehdä. Valtuustokauden suunnittelu 2021 – 2025 käynnistetään uuden valtuustokauden alussa. Nyt esitetään yhtymähallituksen hyväksyttäväksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2020 – 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2020 – 2021.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

kuntayhtymän johtaja, talous- hallintojohtaja, palvelualueiden talouspäälliköt