Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Perhehoitoyksikkö Pihlajan hoitopalkkiot ja kulukorvaukset 1.3.2021 lukien

KEUDno-2021-161

Valmistelija

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi
  • Suvi Salin, lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö, suvi.salin@keusote.fi

Perustelut

Perhehoitoyksikkö Pihlaja
Perhehoitoyksikkö Pihlaja on Keski-Uudenmaan lastensuojelun perhehoidon erityisyksikkö. Lisäksi Pihlajaan kuuluu Kerava, jonka kanssa on tehty sopimus palvelun tuottamisesta. 

Pihlajan tehtävänä on rekrytoida, valmentaa, arvioida ja välittää sijais- ja tukiperheitä ja tukihenkilöitä sekä tukea heitä. Pihlajan tehtävänä on myös perhehoitajien/tukiperheiden/tukihenkilöiden ja sosiaalityöntekijöiden perhehoidon ohjaus ja neuvonta. Pihlajassa tehdään perhehoitajien toimeksiantosopimukset sekä tukiperhe- ja tukihenkilösopimukset. Kuntayhtymä päättää hoitopalkkioista ja kulukorvauksista ja maksuliikenne tapahtuu kuntayhtymän kautta. 

Perhehoidon hoitopalkkio ja kulukorvaus
Perhehoidon hoitopalkkioita ja kulukorvauksia tulee tarkastaa kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti. Vuoden 2021 talousarvioon on lisäksi sisällytetty perhehoidon hoitopalkkion tarkistaminen päätoimisten pitkäaikaisten perhehoitajien osalta. Hoitopalkkio ei enää määräydy sen mukaan, minkä ikäinen lapsi on ollut sijoituksen alkaessa, vaan hoitopalkkio 13 vuotta täyttäneestä lapsesta päätoimiselle perhehoitajalle on aina samansuuurinen.

Esimerkki:
Perhehoitajalle maksettavan palkkion määräytyminen vuonna 2020
Lapsi sijoitetaan perhehoitoon alle 13- vuotiaana, hänestä perhehoitajalle maksettava palkkio on 1487,06 €/kk. Lapsi täyttää 13-vuotta, perhehoitajalle maksettava palkkio pysyy samana kuin sijoitushetkellä.

Perhehoitajalle maksettavan palkkion määräytyminen vuonna 2021
Lapsi sijoitetaan perhehoitoon alle 13- vuotiaana, hänestä perhehoitajalle maksettava palkkio on 1487,06 €/kk. Lapsi täyttää 13-vuotta, perhehoitajalle maksettava palkkio muuttuu vastaamaan palkkiotaulukon 13-17 v. palkkiota, 1725,36 €/kk.

Tämä uudistus parantaa huomattavasti Pihlajan kilpailukykyä perheiden rekrytoinnissa ja sitä kautta voidaan lisätä perhehoidon osuutta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lastensuojelun palveluissa.

Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan maksut
Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan maksut tarkastetaan kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti. Vuoden 2021 talousarvioon on lisäksi sisällytetty tukiperhetoiminnan peruspalkkion korotus.

Tukiperheelle vuonna 2020 maksettava peruspalkkio 37,50 €/pv/lapsi
Tukiperheelle vuonna 2021 maksettava peruspalkkio 45,00 €/pv/lapsi

Tällä uudistuksella parannetaan Pihlajan kilpailukykyä tukiperheiden rekrytoinnissa lähialueilla. Tukiperheitä ei tällä hetkellä ole tarpeeksi vastaamaan Keusoten ja Keravan tarpeeseen. Uudistuksen avulla pyritään lisäämään tukiperheiden määrää ja saamaan useammalle lapselle tukiperhe oikea-aikaisesti, joka osaltaan myös ehkäisee myöhempiä sijoituksia. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Perhehoitoyksikö Pihlajan vuoden 2021 perhehoidon, tukiperhetoiminnan ja tukihenkilötoiminnan hoitopalkkiot ja kulukorvaukset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

lastensuojelun päällikkö, perhehoidon esimies/Pihlaja, asiakassihteeri/Pihlaja