Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Palvelujärjestelmäsuunnitelma

KEUDno-2021-340

Valmistelija

  • Sirpa Salinto, kehittämispäällikkö (tki), sirpa.salinto@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 17.12.2020. Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa on kuvattu kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen periaatteita, toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattu tavoitteet järjestäjäosaamisen vahvistamiselle. 

Järjestämis- ja tuottamissuunnitelman mukaisesti  laaditaan Palvelujärjestelmäsuunnitelma- asiakirja, jonka tavoitteena on konkretisoida järjestäjän tavoitteita eri osa-alueilla järjestäjän ja tuottajan toiminnallisia rooleja vasten. Palvelujärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua 31.12.2021 mennessä yhtymävaltuuston päätettäväksi. Suunnitelma laaditaan vuoteen 2025 saakka.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää käynnistää Palvelujärjestelmäsuunnitelman valmistelun ja nimeää hankkeelle poliittisen ohjausryhmän.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Ohjausryhmään nimettiin Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman 2020-2025 ohjausryhmässä toimineet henkilöt: Annika Kokko (varalla Mika Mäki-Kuhna), Irma Pahlman (varalla Aki Korpela), Helinä Perttu (varalla Eemeli Peltonen), Aila Koivunen (varalla Arto Lindberg), Tapio Havula (varalla Erkki Laukkanen), Juha Virkki (varalla Liljan-Kukka Runolinna) ja Sirkka Rousu (varalla Kallepekka Toivonen).

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että ohjausryhmänä toimisi Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman 2020-2025 ohjausryhmä.

Eemeli Peltonen kannatti ehdotusta.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat