Yhtymähallitus, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle ostopalveluiden ja oman toiminnan valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoonpääsyn yhdenvertaisuudesta 29.10.2020

KEUDno-2020-6368

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Yhtymävaltuustossa 29.10. 2020 on esitetty sdp:n valtuustoryhmän aloitteesta kirjallinen kysymys hallitukselle Keusoten omien ja ostopalveluiden valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoon pääsyn yhdenvertaisuudesta.

Hallintosäännön 111 §:n mukaan vähintään neljäsosa yhtymävaltuuston jäsenistä voi tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toiminnasta ja hallinnosta.

Yhtymähallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään yhtymävaltuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan vastauksen yhtymähallitukselle osoitettuun kysymykseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.