Yhtymähallitus, kokous 18.1.2022

§ 4 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Pornaisten ateria- ja siivous sopimuksen solmiminen ajalle 1.1.2022-31.12.2022 Pienhankintana ISS palvelut Oy:n kanssa, 23.12.2021

keskitettyjen palvelujen päällikkö
§ 41 Väliaikainen erikoislääkärisopimus Terveystalo Julkiset Oy, 22.12.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 1 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/AD-COM Home Service, 05.01.2022
§ 62 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Ansaittua hoivaa/Tmi Jaana Isoniemi, 21.12.2021
§ 63 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kivipuiston Palvelukoti Oy, 21.12.2021
§ 64 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Alina/Koti- ja hoivapalvelut Sarilla Oy, 21.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 65 Sosiaaliohjaajan virka, Geriatrinen keskus, 29.12.2021

kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 160 Virka-apupyyntö Puolustusvoimille, 29.12.2021
§ 161 Virka-apupyyntö Poliisille, 30.12.2021
Hankintapäätös:
§ 153 Ikäihmisten palvelujen hoiva- ja hoitoalan henkilöstöresurssien vahvistaminen työperäisen maahanmuuton pilotoinnilla, 22.12.2021
§ 154 Juridisten asiantuntijapalvelujen hankinta TKIO-ekosysteemin DPS:n toteuttamiseen vaihe 2 Lehti ja kumppanit Oy:tä, 22.12.2021
§ 155 Jatkettava vuokrasopimus Suutarinkatu 2, Rentto Oy Hyvinkää, 22.12.2021
§ 156 Vuokrasopimus Keskushammashoitola, Hyvinkää, 22.12.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 151 Jatkuvan parantamisen kehitysehdotusten yhteys strategisiin tavoitteisiin: Case Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, 20.12.2021
§ 157 Tutkimuslupahakemus Hoitajien kokemus ikääntyneen ihmisen toimintakykyä ylläpitävän hoidon toteutumisesta tehostetussa palveluasumisessa, 22.12.2021
§ 158 Tutkimuslupahakemus - Kelan LAKU-perhekuntoutuksen arviointitutkimus 2021-2022, 22.12.2021
§ 159 Tutkimuslupahakemus - Keusoten toimintakulttuurinmuutoshankkeiden vaikuttavuuden näkyväksi tuominen koritus-työkalun avulla, 22.12.2021

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Hankintapäätös:
§ 6 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 01.12.2021
§ 11 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, LUOKKA 4 LASTEN PSYKOTERAPIAPALVELUT, 20.12.2021

lastensuojelun päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 60 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun avohuolto Järvenpää, 30.12.2021

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 1 Hinnankorotusesitys 2022 Validia Oy, 05.01.2022
§ 2 Hinnankorotusesietys Suomen invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit r.y. kehitysvammaisten asumisen palveluihin 1.1.2022 alkaen, 05.01.2022
§ 3 Hinnankorotusesitys 2022 Kuurojen palvelukotisäätiö Runola, 05.01.2022
§ 4 Hinnankorotusesitys 2022 Kuurojen palvelusäätiö, 05.01.2022
§ 5 Hinnankorotusesitys 2022 Kvps Tukena, 05.01.2022
§ 6 Hinnankorotusesitys Nurmijärven Onnenkimpale ry:n palvelutalojen vuokriin 1.3.2022 alkaen, 05.01.2022
§ 7 Hinnankorotusesitys 2022 Mehiläinen Onnikodit vammaisten asumispalvelut, 05.01.2022
§ 8 Hinnankorotusesitys Validia Oy vaikeavammaisten asumispalvelut 2022, 05.01.2022
§ 9 Hinnankorotusesitys 2022 Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy, 06.01.2022
§ 31 IKVAn esimiesten palkitseminen 2021, 22.12.2021
Hankintapäätös:
§ 30 Suorahankintapäätös hankintalain 108§:n ja 110§:n mukaisesta yksilölliseen tarpeeseen perustuvasta vaikeavammaisten asumispalvelusta, Validia Oy, 22.12.2021

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 33 COVID-19 -ROKOTTEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ROKOTTEIDEN JAKELU, 17.12.2021
Hankintapäätös:
§ 34 Hoitajavuokraus koronarokotuksiin Famcare, 27.12.2021

tieto- ja digijohtaja
§ 49 Klinik Pro Hoidon tarpeen arvio- ja asiointijärjestelmän sopimuksen jatkaminen tilapäisesti, 31.12.2021
§ 50 LASTERI-hankinnan option OP.3.1 lunastus, 31.12.2021

tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 14 Palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän kehitystarpeet, 22.12.2021

tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
§ 1 Pegasos pääkäyttäjäavun hankinta, 09.01.2022

vammaisten palvelujen päällikkö
§ 1 Päätös Harhakoski Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 05.01.2022
§ 14 Päätös T.mi Esko Komulaisen valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 19.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.