Yhtymähallitus, kokous 18.1.2022

§ 2 Toimien muuttaminen viraksi ja virkojen perustaminen 18.01.2022

KEUDno-2021-20862

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan nimittää esitettyihin virkoihin.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muutoksesta viroiksi.

 

 

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Tiedoksi

Asianosaiset.